Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ.......ΨΗΛΑ

http://www.flyingmachines.org/flying machine, flying machines, ader, ader eole, maxim, henson, marriott, stringfellow, aerial carriage, gustave whitehead, whitehead, flying machine, pioneer aviation, early airplane, aviator, old airplane, flying machines, pioneer aviation, early airplanes, aviators, old airplanes, aeroplane pioneer aviation, flying machine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου